instamass.net
ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ขั้นที่
แจ้งบริการที่ท่านต้องการกับทีมงาน
ผ่าน LINE ID : instamass.net

ขั้นที่
แจ้งสลิปการ โอนค่าบริการผ่านทาง LINE
หลังจากนี้แล้ว ทีมงานจะส่ง แจ้งรายละเอียดการเริ่มงานกลับ
ภายใน 15-30 นาที ครับ